คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล

ประกาศเจตนารมณ์​ของสภานักเรียน​โรงเรียน​ชุมชนบ้านเชียงกลม สพป.เลย เขต 1