ประชาสัมพันธ์ ข่าว 2565

เอกสารดาวน์โหลด2565

1 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตปี 63 เลย .pdf

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ปี 63 สพป.เลย เขต 1 ทุกกิจกรรมมีคู่มือใน www.uprightschool.net  ทุกเล่ม สามารถดาวน์โหลดคู่มือมาอ่านได้ทุกกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยกระบวนการ PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

               วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ทางลิ้ง   bit.ly/383ZyJC

               วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ทางลิ้ง bit.ly/2NszCOs

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยกระบวนการ PLC

Click >>>

Click >>>

QR Code ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 26 มิ.ย. 2563.pdf

To-Dos :: กำกับ ติดตาม 

ข่าวกิจกรรม