เอกสารดาวน์โหลด2565

1 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตปี 63 เลย .pdf

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ปี 63 สพป.เลย เขต 1 ทุกกิจกรรมมีคู่มือใน www.uprightschool.net ทุกเล่ม สามารถดาวน์โหลดคู่มือมาอ่านได้ทุกกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยกระบวนการ PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ทางลิ้ง bit.ly/383ZyJC

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ทางลิ้ง bit.ly/2NszCOs

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยกระบวนการ PLC

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

  • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

Click >>>

Click >>>

QR Code ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 26 มิ.ย. 2563.pdf

To-Dos :: กำกับ ติดตาม

  • แบบนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทางลิ้ง https://forms.gle/gwqQtZkwzhkBweNz6 โดยใช้อีเมล์ราชการ สพป.เลย 1 ในการรายงาน สามารถตรวจสอบได้ ทางที่อยู่ลิ้ง http://web.loei1.go.th/home/email

  • ตรวจสอบสถานะ แบบนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทางลิ้ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roi151T9zC0tS-l3OAQIy9rq-o0wYRuv27cOf0NrMNk/edit?usp=sharing

ข่าวกิจกรรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC >>>http://gg.gg/jtzmi